mardi 5 janvier 2016

Sách Ý Chí I
Giáo Dục về Ý Chí I


ClefsduFutur France

1


Nền Giáo Dục tân tiến sẽ được trao tới các con qua môn đồ yêu quí của Ta SL, sẽ trải ra trên hơn 20 năm và sẽ cung ứng các con năng lượng Ý Chí mà các con cần để tu luyện Kế Hoạch Thiêng Liêng. Ta gởi đến tất cả, Ta, Chân sư Mauria, quí mến các con như các môn đồ của Ta. Những gì Ta nói đến SL đều là cho các con, nguyên vẹn, một căn bản kiến thức tất yếu cho sự tiến bộ của Nhân Loại. Đồng hóa các con với Chị cho các con dễ dàng tiếp cận Năng Lượng Ý Chí Linh Hồn của Ta và luôn luôn để ý tới sự biến hóa sẽ điều hợp trong các con, qua sự phát triển tri thức của các con về Cõi Giới Tế Vi. Các con gọi Thế Giới này « Cõi Giới Vô Hình » bởi vì các con chưa từng thấy qua nó. Hãy từng bước lại gần. Các con sẽ rõ.

2


Chúng ta bước vào. Ta mời các con ngồi xuống. Tháo gỡ các áo nặng nề của các con. Quan sát ở trong chính các con các phong phú mà Ta chứng kiến, trí Tưởng Tượng đang nghỉ chỉ yêu cầu để sáng tạo mà thôi. Trí Tưởng Tượng tất yếu đến việc kiến tạo Tương Lai.


3


Ta yêu cầu các con, Ta Chân sư Mauria, đánh thức Ý Chí thay đổi Thế Gian của các con. Suy ngẫm điều đó hằng ngày vào lúc các con thức dậy, ở khoảng giữa ngày và trước khi đêm. Các con là môn đồ của Ta, tất cả, đọc sách Ta và khao khát để phụng sự Thế Gian. Nắm lấy sức mạnh trong các lời nói của Ta, phát triển Ý Chí thương yêu và các từ này mà Ta cung hiến các con, sẽ giáo hóa các con nhiều hơn mà các con nghĩ. Chúng sẽ là cây gậy của hành giả trên cái đó các con tựa, chúng sẽ sưởi ấm các con bởi Lửa và Quyền Lực Vô Tận của chúng. Các con học hỏi để sinh sống như các Đấng Thiêng Liêng mà các con tất cả đều là thế. Qua Ta chuyển giao nền Giáo Dục Tân Tiến cho các môn đệ của Thế Gian. Hãy có Đức Tin trong Lời Nói của Ta xuyên qua SL.


4


Quyển Sách đầu tiên mà môn đồ của Ta truyền các con là một thứ tự của các phản-tỉnh về Ý Chí và Tình Thương không thể tách của tất cả mọi tư tưởng và hành vi. Các kết quả mà các con sẽ thu hoạch vì sự đọc sách, không phải một mà nhiều, sẽ khai thông các con các cánh cửa của nền Kiến Thức trong Kỷ Nguyên Tân Tiến. Biết rằng các con không thể hoạt động mà không thương yêu trọn vẹn tổng thể Nhân Loại. Tốt hơn là nhận thức các điểm yếu của mình trước khi làm việc. Đó là tại sao bấy nhiêu hành vi đều không nên việc, bởi vì chúng đã được tỏ ý trong sự không hoàn hảo. Hãy giương theo hướng hoàn hảo, các môn đồ của Ta. Kiên trì. Yêu sách với chính mình, yêu sách trong lòng Bác Ái kết hợp chúng ta tất cả. Và trong tâm thức của sự Hợp Nhất, xử trí. Xử trí trong vật chất đòi hỏi sự thích ứng của các thể thức đến Ý Tưởng Thiêng Liêng. Các thể thức non nớt sẽ được khuôn theo trong Thời Gian. Các thể thức quá thời sẽ tự tan vỡ dưới sự tiến bộ mạnh mẽ của Nhân Loại.


5


Đó là vấn đề Ý Chí Thiện cư ngụ tất cả các con. Chuẩn nhận để biểu lộ và khẳng định điều này, chính là bước vào trong Kỷ Nguyên Tân Tiến.


6


Môn đồ của Ta viết ở trong một vườn ở đó các chim nhạn bị đuổi từ các thành phố đến tạm trú.
Chúng ở nhiều trong gác xép và chuồng trại nơi tiếp nhận chúng. Mở rộng Tâm của các con đến tất cả các Giới. Làm chỗ đến các chim nhạn như đến các Ý Tưởng Tân Tiến.


7


Ngày nay các cơ hội hoạt động sinh nở. Tránh để bỏ qua cái trở lại các con. Tất cả đều có tầm quan trọng của chúng. Vận tốc của Ánh Sáng gia tăng tốc độ, cả Thời Gian cũng như thế. Tiến trình của sự thay đổi khuếch trương. Hãy sẵn sàng.


8


Ta yêu cầu các con cảnh giác. Tất cả cơ hội đều là để nắm lấy không có chờ đợi. Hãy là các con ong này trong các cây đậu kim của môn đồ Ta. Đi chỗ này chỗ kia, truyền đạt các Ý Tưởng Tân Tiến. Khẳng Định Đức Tin của các con vào Thánh Đoàn. Khẳng Định Đức Tin của các con vào Định Luật Tình Thương Thiêng Liêng. Khẳng Định Công Đạo Thiêng Liêng.


9


Các con phải đắn đo từng hành vi ở mức thang của sự Mỹ Lệ, từng hình tượng mà các con tạo ra, từng tư tưởng thấu qua các con.


10


Sự Mỹ Lệ là Tổng Hợp của sự Sống. Nó là Chân Lý và Bác Ái. Sự Mỹ Lệ là Biểu Lộ Thiêng Liêng, Lời Nói Linh Hồn.


11


Tránh nên nôn nóng để thành đạt. Các con sẽ thiếu sự thận trọng và Linh Ảnh minh bạch thiết yếu ở người đánh thức trên con đường.


12


Đây không là bấy nhiêu các trở ngại ở bên ngoài chúng dẫn dắt đến điều nguy hiểm nhất, đâychính các con. Lo sợ, nghi ngờ và cảm xúc thất thường là các thù địch tệ nhất của các con. Hãy chuẩn bị . Các con đang đối mặt với chính mình. Lòng Dũng Cảm Đức Tin và quả quyết. Các con sẽ thắng.


13


Mối lo sợ phá vỡ lớp áo giáp của các con và các con là con mồi của các tư tưởng thuộc giới cảm xúc điên rồ nhất. tàn phá nhất. Chúng tràn nghập các con, làm liệt các con và các con thế là trong sự bất lực xử trí. Mối lo sợ hạ sinh điều nghi ngờ và các con chìm trong các cảm xúc giữ các con lại trên giới cảm xúc. Các con đã bị mù quáng qua các nhịp đập tim của các con, mà không qua sự phát quang của nó. Các con không phụng sự, các con tàn tồn.


14


Các môn đồ của Ta, hãy có lòng tin tưởng vào Chúng Tôi, Thánh Đoàn Thiêng Liêng, giáo hóa các con vì Tình Thương, và ở tại Ta làm nổi lên trong các con nhựa sống của các Ý Tưởng Tân Tiến. Tính bình dị của đời Sống là sức mạnh của nó : kết hợp, thương yêu, nâng cao. Tổng Hợp là tính bình dị, Tinh Chất của Tất Cả. Mỗi hành vi đều phải được kiến tạo bởi các vật liệu lành mạnh. Duy nhất các Nguyên Lý Thiêng Liêng và các Định Luật Thiêng Liêng là hữu ích đến Kỷ Nguyên Tân Tiến. Nhận thức các Định Luật Huyền Không. Làm việc ăn nhịp với các Định Luật Huyền Không và sự Thông Hiểu Thiêng Liêng sẽ được tiết lộ các con.


15


Phân biện hằng ngày sự Thuần Khiết Chủ Tâm, sự Mỹ Lệ từ việc ứng dụng của điều này và các con sẽ sẵn sàng để phụng sự Kế Hoạch Thiêng Liêng. Tính sáng suốt là đức tính thứ nhất để phát triển. Không phải là những người mộng mơ không vững vàng mà Nhân Loại cần đến, mà là những người tự nguyện và có trách nhiệm, cho đến cùng, từ ý tưởng đến việc ứng dụng thực tiễn của y.


16


Khi các con đã chuẩn nhận Ý Tưởng Thiêng Liêng, mà các con đã thu nhập lại điều đó vào các con, được linh ảnh trong Tương Lai, được thích nghi ngay tức thì, các con sẽ là các Phụng Sự viên của Thánh Đoàn và Chúng Tôi lấy làm hoan hỉ.


17


Qua niềm Phúc Lạc chung của Chúng Ta, công việc sẽ tiến triển. Không có trở ngại đến sự Thuần Khiết Chủ Tâm. Tình Thương chỉ định sự thành đạt, Tình Thương hiện hữu trong Tất Cả.


18


Các căn bản mà Ta cung hiến các con một cách cụ thể sẽ dần dần tự biến dạng bằng các điều gợi ý. Rèn luyện Linh Ảnh nội tâm của các con.


19


Các khoảng trống giữa các từ đều đã được nạp bởi Ý Trí. Khám phá chúng.


20


Đâyqua hình tượng mà các con sẽ tri thức Cõi Giới Tế Vi, hình tượng được tạo ra qua trí tuệ của các con trong Ánh Sáng của Linh Hồn.


21


Cầu mong niềm Phúc Lạc diễn đạt xuyên qua các con, các môn đồ của Ta. Cho điều này thành tia lửa điện đánh thức những ai mà các con sẽ giao tiếp. Cho Ánh Sáng và Tình Thương, mà các con làm tràn ngập họ, tập hợp họ xung quanh các con. Các con là đèn pha, Ta là Lửa để lan ra trên Địa cầu. Chúng ta tạo tác phẩm.


22


Đây là qua sự thông hiểu bởi các Năng Lượng mà các con sẽ làm việc trong Kỷ Nguyên Tân Tiến. Cõi Giới Tế Vi là sự lưu hành Năng Lượng, trao đổi, sự thâm nhập lẫn nhau của các cõi giới, của các luồng, của các cơ thể tế vi. Chúng ta có quyền khẳng định rằng một từ của niềm Phúc Lạc là Chiếu Sáng Vô Tận, một tư tưởng hằn thù là ô nhiễm vô hạn. Các con không có thể từ chối Kiến Thức. Trách Nhiệm sanh ra từ Kiến Thức.


23


Các con có trách nhiệm, các môn đồ của Ta, về các tư tưởng và về các hành vi của các con. Các con có trách nhiệm về mỗi từ, về sự sáng tạo của chúng và về cái gửi của chúng vào trong Vũ Trụ. Niềm Phúc Lạc mà các con gieo rắc sẽ tạo ra Kỷ Nguyên Tân Tiến.


24


Thánh Đoàn cần đến những cơ thể vững chắc và những con tim đã được tôi luyện kỹ. Tính do dự không được phép nữa. Chúng ta chuẩn bị để ký kết.


25


Các trận chiến cuối cùng đã vượt qua. Các Cửa của điều ác tự khép lại. Tất cả mọi Năng Lượng của các môn đồ đều tụ tập trong Tương Lai. Đây là điều khẩn cấp để loan rộng các Nguyên Lý Thiêng Liêng đến toàn bộ Địa cầu. Kiến Thức phải được phổ biến khắp mọi nơi cùng một lúc. Không một vùng bóng tối nào nên tồn lưu. Tình Thương hiện hữu khắp mọi nơi.


26


Vây quần các con Bình An, Hòa Hợp, để Phụng Sự với hiệu lực và Bác Ái. Bỏ rơi các cuộc họp ồn ào, các lời nói hời hợt, các mời mọc ăn chơi. Ưu đãi một nơi thư giãn thuận lợi cho tham thiền. Sinh sống trong Thiên Nhiên, tiếp xúc với loài chim và hoa. Không cần một lâu đài. Môt ngôi nhà gỗ nhỏ đủ cho các con sung sướng.


27


Những gì Ta nói đều có thể đạt đến tất cả, có thể thực hiện bởi tất cả. Chính là cái thiếu Ý Chí đôi khi làm vấp ngã. Ý Chí là xi măng của Tương Lai.


28


Ta đã thanh minh nhiều điều trong các quyển Sách của Agni Yoga. Ta bắt lại nơi đây thông qua các tác phẩm quá khứ của Ta. Ta hiện đại hóa điều này để cho các con chiếm giữ không chậm trễ, và trong Năng Lượng Kỷ Nguyên Tân Tiến, các con hoạt động. Cái cốt yếu không thay đổi. Luôn luôn là vấn đề về Thiện Mỹ Chân và Ý Chí của các con để ứng dụng các Nguyên Lý Thiêng Liêng với thường trì và lòng thành tâm.


29


Lòng thành tâm xuất sinh từ sự Khải Thị của bản Kế Hoạch Thiêng Liêng và niềm Phúc Lạc của các con để thiết lập điều này. Đây là điều hoàn hảo hiển nhiên của Chân Lý mà các con cảm thấy như một hứa hẹn giải thoát có thể ứng dụng đến tất cả. Lòng thành tâmcách biểu hiện Đức Tin tiếp xúc bởi sự Khải Thị của bản Kế Hoạch Thiêng Liêng.


30


Đức Tin là sự tán thành vui vẻ và trực tiếp đến Thiên Cơ. Các con nhớ lấy điều này, các môn đồ của Ta, và phát triển lòng tin tưởng của các con vào Chúng Tôi. Tất cả mọi khó khăn đều sẽ đem đặt Đức Tin của các con đến thử thách. Hãy chấp thuận để giải thoát cái Nghiệp của các con trong sự thử thách. Hãy chấp thuận các khó khăn qua các cái đó các con vượt qua để hoàn thành Thiên Cơ. Chúng Tôi chăm nom và trợ giúp.


31


Ý Tưởng Toàn Thiện, mà Chúng Tôi phát ra và mà các con thu lấy để thực hiện điều này trong vật chất, có thể trải qua sự phai lạt trong việc thích ứng của nó. Vẫn giữ cảnh giác, các môn đồ của Ta. Thích ứng không là đi chệch mục Đích.


32


Các con phải tu chỉnh lại không ngừng phẩm chất của vật chất vào Thiên Cơ. Khảo sát bất kỳ mọi tư tưởng như Chất Liệu Thiêng Liêng.


33


Sự Hợp Nhất là mục Đích thiêng liêng duy nhất, Sự Hợp Nhất Ý Tưởng Thiêng Liêng và vật chất. Trau chuốt sự Soi Sáng của vật chất.


34


Thương Yêu là Soi Sáng. Bắt đầu bằng thương yêu các cơ thể của các con rồi khuyếch trương Ánh Sáng của các con ở tại những ai bao quanh các con cho đến bao gồm Nhân Loại trong một quầng Thương Yêu.


35


Chính là mối lưu tâm của các con đặt những giới hạn ̣đến sự phát triển Thương Yêu. Nếu các con soi sáng Địa cầu, các con có thể chiếu sáng Vũ Trụ. Mục Đích là Một.


36


Những ai không có gan sẽ bị trầm luân. Tạo ra, thực hiện, có gan thuộc về Kỷ Nguyên Tân Tiến.


37


Học hỏi các Tia Mặt Trời ở mỗi giờ trong ngày và các con sẽ bước vào trong Cõi Giới Tế Vi. Kiến Thức sẽ bắt nguồn bởi sự Thức Tỉnh của Lửa.


38


Lửa là Tinh Chất Thiêng Liêng toàn năng. Nó là sự biến đổi tối hậu của chất liệu. Tất cả Lời Nói Thương Yêu đều là Lửa Thiêng Liêng. Tất cả Lời Nói Thiêng Liêng đều là Cứu Chữa.


39


Con Đường của Lửa là con Đường duy nhất của nhà nghiên cứu. Y đã đi theo tất cả các con đường trước khi chuẩn nhận cái ấy sức mạnh. Địa cầu đang ở trên con Đường của Lửa. Nhân Loại dẫn dắt đến cái ấy.


40


Bác Ái là Lửa dinh dưỡng. Người Minh Triếthoàn toàn Bác Ái. Nhân Loại đương trên đường.


41


Các môn đồ của Ta, các con sẽ nhận biết sự Tự Do khi chúng con thương yêu toàn thể Vũ Trụ. Sẽ không còn một kẻ thù nào nữa trong các ký ức của các con, ngoài những Linh Hồn trở thành.


42


Những ai đã xử hình thập tự các con, hãy cầu phúc họ. Những ai đã tổn thương các con, hãy tha lỗi họ. Hãy biến đổi họ qua lòng Bác Ái của các con điều này làm tiêu tan mọi bóng tối. Và Địa cầu được chuyển biến sẽ không còn nhận biết nỗi đau buồn nữa.


43


Sự thấu hiểu mục Đích Thiêng Liêng làm tăng gấp bội Ý Chí của các con để Phụng Sự. Bác Ái là con đường duy nhất.


44


Chúng Tôi chứng kiến nỗi đau khổ của con Người, biết được rằng Thời Gian đã đến để khẵng định Ý Chí Thiện. Chúng Tôi ban cho các con sức mạnh để làm khô cạn các gốc rễ của điều ác. Khẵng định Ý Chí thương yêu của các con.


45


Kết hợp luôn luôn Ý Chí và Bác Ái và các hành vi của các con sẽ kiến tạo những kinh thành vĩnh viễn.


46


Kiến tạo Kỷ Nguyên Tân Tiến, đó là đặt từng viên gạch Thương Yêu coi như chúng ta nâng cao một kim tự tháp đến mặt Trời, với sự chăm nom của người mẹ và sức mạnh của người cha.


47


Khi Ta sẽ nhìn xuyên qua các con như nước suối nguồn, các môn đồ của Ta.
Ta sẽ ký thác các con những Chức Vụ cao thượng hơn nữa. Ta sẽ ban các con các phương tiện chỉ đạo Địa cầu48


Ta trông chờ ở các con những hình tượng Mỹ Lệ, một sự dồi dào Linh Ảnh Tương Lai để tạo ra Kỷ Nguyên Tân Tiến. Bác Ái, Mỹ Lệ và Ý Chí trong vật chất.


49


Tìm kiếm chút đỉnh Thương Yêu trong mỗi tế bào sinh động, dấu vết Mỹ Lệ, Ý Chí sinh hóa, diễn đạt, nâng cao. Tất cả các Tác Phẩm của Vũ Trụ đều tiếp cận mục Đích chung : sự Hợp Nhất.


50


Sự Hợp Nhất không Mỹ Lệ hoặc Bác Ái không tồn tại, các môn đồ của Ta. Cõi Giới Tế Vi tin tưởng trong sự Mỹ Lệ và sự Hợp Nhất.


51


Tri giác Thiêng Liêng đòi hỏi một Tim được khai thông, một Tim yêu thương. Chuẩn bị Nhân Loại để bước vào trong Cõi Giới Tế Vi. Nghị luận về các Thiên Thần và các Năng Lượng, nghị luận về Ánh Sáng ở vật chất, nghị luận về các nguồn cứu chữa để cho các con Người phát giác sự Thiêng Liêng xung quanh họ. Đừng phí thì giờ để ba hoa, các môn đồ của Ta. Trần thuật, chứng tỏ, tiết lộ.


52


Các từ càng đơn sơ là càng đầy nghị lực. Làm dễ hiểu cho tất cả. Bác Ái, giản dị, quyền lực Ngôn Từ.


53


Chỉ đạo đám đông. Đừng giữ im lặng. Các con tiến lên. Mang Đức Tin của các con đến trước mặt họ. Các con là đội quân chinh phục của Ta, đội quân Ánh Sáng của Ta.


54


Ta yêu cầu các con hàng ngày thỉnh cầu tất cả các Thiên Thần. Họ hiện tồn đa số để đến trong sự trợ giúp các con. Thỉnh cầu họ qua Bác ÁiTri Ân. Họ là các đội quân Ánh Sáng của các con, Họ là sự phòng vệ Thương Yêu của các con.


55


Nói về các Thiên Thần với các trẻ em, Chúng sẽ lắng nghe các con với sự Tri Ân. Như vậy các con sẽ phòng giữ linh ảnh dĩ thái của chúng, bẩm sinh.


56


Phúc Lạc và Đức Tin chỉ làm một mà thôi. Đừng để một Người ở sự khát vọng của y. Các con là cái nguồn nuôi dưỡng bất kỳ đất đai. Bao quanh Đức Tin của các con các hiện trường lúc mà các con đi qua, với cường độ và tính thường kỳ, với Bác Ái và sinh hoạt Phúc Lạc.


57


Tính khôi hài là đồng minh của các con. Đó là khoảnh khắc thư giãn sẽ làm tiêu tán các xiềng xích. Vui vẻ. Các môn đồ của Ta, tính khôi hài sẽ chinh phục phần đông.


58Cơ thể vật lý của các con đã được làm để diễn đạt. Nó là lời đối thoại với Thế Gian, mối liên kết Địa cầu và Thiêng Liêng.59Cơ thể của các con là nơi dội lại bởi tư tưởng của các con, tính âm vang tiếng nói của các con. Hãy là Một, linh hoạt, thương yêu, trong tất cả mọi tế bào của các con, và các con sẽ có sức thuyết phục.60Gìn giữ cơ thể vật lý của các con. Đây là qua nó mà các con phụng sự, mà các con sẽ phụng sự. Coi trọng các nhu cầu ở cơ thể của các con để cho nó ứng đáp đến tất cả mọi thỉnh nguyện bởi Linh Hồn của các con. Giữ vững nó thẳng đứng thông mở đến các Năng Lượng Thiêng Liêng. Tạo cuộc sống của các con thành một nơi trú ẩn bình an nội tâm. Tựa như hòn đảo nhỏ trong cơn bão, bất động và thanh thản, các con thương yêu.


61Mối liên kết bất diệt với Chúng Tôi, Thánh Đoàn, với Ta, Chân sư Mauria, ̣là cuộc biến chuyển thâm nhập thuận lợi, Linh Ảnh Mục Đích Thiêng Liêng, sự khẳng định Ý Chí của các con để nâng cao Nhân Loại, để siêu việt hóa vật chất.62Các con tất cả đều là, các môn đồ của Ta, những cánh cửa Ánh Sáng, các ngọn đuốc của Thánh Đoàn. Đừng đánh giá thấp Quyền Năng của các con. Các hành vi của các con giao ước các con cho sự Vĩnh Viễn.63Chẳng bao lâu các con sẽ có tri thức các Quyền Năng Thiêng Liêng của các con và sẽ được đảm bảo bởi sự Chiến Thắng. Đức Tin, Tâm Thức và Ý Chí trong lòng Bác Ái.64Sức mạnh ở các từ của Ta sẽ phóng thích các con khỏi các xiềng xích của các con. Các con sẽ đi phía trước với lòng dũng cảm, trái Tim trong niềm Phúc Lạc. Bình minh đã ngó lên, hãy đi gieo các hạt giống Tương Lai.65Đây là qua mối Hy Vọng được ban rải đến con Người mà các Linh Ảnh Tương Lai sẽ nhân lên, mối Hy Vọng về một Thế Gian công bình và hạnh phúc. Bác Ái và Hợp Nhất, Bác Ái và Chính Nghĩa.66
Không một trái Tim nào trên Địa cầu bị thiếu ngọn lửa Bác Ái. Bác Ái ở trong tất cả các trái Tim, Hãy tiết lộ điều này.


67Tránh trì trệ để chú ý lúa mì phát triển. Gieo không hề mệt mỏi, Thời Gian sẽ nhận phụ trách sự trưởng thành của nó.68Thời gian là Nhịp Huyền Không và Công Việc của các Năng Lượng Huyền Không làm Tác Phẩm của nó trên Địa cầu. Tập luyện để làm cho Công Việc của các con có nhịp điệu vào giữa Thái Dương Hệ của chúng ta, vào giữa Thiên Hà của chúng ta. Tập luyện để hô hấp với Nhịp của Vũ Trụ. Các con sẽ ghi nhận rằng có sự kém sức bền trong vật chất, để các hành vi được ở trong sự Điều Hòa với các Năng Lượng được trút đổ trên Địa cầu. Tập luyện Khoa Học Năng Lượng, nhận thức ở sự Hợp Nhất.69Ta, Chân sư Mauria ở Cung 1, Ta giáo dục các con qua Năng Lượng Ý Chí cư ngụ Ta, Ta giáo dục các con với lòng Bác Ái và lòng nhân từ.
Làm tương tự xung quanh các con. Ý Chí vô Bác Ái là sự phá hủy, Bác Ái vô Ý Chí là sự bất động.70Ta kiến tạo ngôi Nhà phổ thông, Bảng Giáo dục. Cánh cửa đã luôn luôn được rộng mở, các môn đồ của Ta. Ta nhìn thấy, khi các con đọc các Sách của Ta, sợi dây kết nối các con với Ta, mối liên kết Năng Lượng này, bởi Ý Chí và Bác Ái.71Ta có lòng tin ở các con, điều này nuôi dưỡng các con bởi tư tưởng của Ta. Sức mạnh ở Lời Nói của Ta tăng sức các con. Ta chuyển di các con các Năng Lượng Ta cho cái Thiện ở Nhân Loại. Tâm Thức và Ý Chí thương yêu. Đoàn kết và phụng sự.72Các con không thể tự giao ước các con trong tương lai và dừng lại giữa đường. Những gì các con bắt đầu, các con sẽ cần phải hoàn thành điều đó cho tới Đích. Một môn đồ nhìn thấy mục Đích và Phụng Sự. Y vượt qua các trở ngại. Không gì làm chậm nhiệt huyết của y. Các trở ngại trên con đường khích lệ y để theo đuổi con Đường.73Sự thành công sẽ không sanh ra ở sự dễ dàng, mà ở Đức Tin tất thắng của các con. Con đường mòn bị rải rác những đá không ổn định. Dành thời gian để hiệu chỉnh chúng như những bực, trước khi tựa lên đó. Cam đoan mỗi cử chỉ. Thận trọng và nhanh nhẩu. Mục Đích là ở trước mặt các con. Các con sẽ chiến thắng.74Đừng để mất lòng Hy Vọng, các môn đồ của Ta, đó là điều mà các lực lượng vật chất mong đợi, mà sự ngờ làm mù quáng các con, mà các khó khăn tràn ngập các con, mà các sức lực thiếu hụt các con. Linh Hồn là thuốc giải độc của các con : tư tưởng đến Chúng Tôi, Thánh Đoàn, tư tưởng đến Ta ̣Đấng theo sát các con từng bước một. Các Thiên Thần là các sứ giả của Chúng Tôi. Chúng tôi nhận biết mỗi hành vi của các con, mỗi tư tưởng của các con. Chúng Tôi ở đó.75Ngay khi mà các con kêu gọi Chúng Tôi, Năng Lượng Tình Thương soi sáng mối liên kết. Chúng Tôi vạch trong Cõi Giới Tế Vi các luồng Bác Ái Vô Tận cho sự che chở các con.76Đây là tùy thuộc vào các con để tạo ra mối liên kết Tim tới Tim, từ các con tới Chúng Tôi, từ các con tới Ta. Hình dung. Thương yêu. Kiên trì.77Công việc trí tuệ và sự khai thông ở trái Tim là không thể tách rời. Các con không thể tiến triển mà không có hành vi Bác Ái. Tất cả mọi tư tưởng đều có sự biểu lộ tức thì của nó trong vật chất. Tất cả mọi sáng tạo đều là hành vi Bác Ái.


còn tiếp theo...

Quyền Lực Ngữ


Các môn đồ của Ta, lưu giữ vào tim của các con các Quyền Lực ngữ này. Chúng sẽ là một trợ giúp quý báu. Mỗi từ được phát âm sẽ thu hút ý chí của Ta vào các con, sự che chở và sức mạnh của Ta.


445


Qua Ý Chí Phụng Sự mục Đích Thiêng Liêng của tôi, tôi ở cùng Cha
Tôi tạo ra cái Đẹp, cái Tốt, cái Thật.
Tôi khẳng định các Nguyên Lý Thiêng Liêng với quyền lực trên Địa cầu.
Ý Chí Thiêng Liêng Vô Tận của Cha lan rộng cái của tôi.
Tôi phụng sự Kế Hoạch Thiêng Liêng với Tình Thương.
Tôi Phụng Sự Christ, Thánh Đoàn, Nhân Loại với Tình Thương.
Ý Chí thiết trí mục Đích Thiêng Liêng của Cha trong Thế Gian
Và cái của tôi chỉ làm Một.
Tôi là môn đồ của Mauria


446


Qua Ý Chí thương yêu tất cả sự Sống của tôi, tôi ở cùng Cha.
Tôi tạo ra cái Đẹp, cái Tốt, cái Thật.
Tôi mở mang các Nguyên Lý Thiêng Liêng qua lòng Vị Tha trên Địa cầu.
Ý Chí thương yêu Vô Tận của Cha lan rộng cái của tôi.
Tôi phụng sự Kế Hoạch Thiêng Liêng với Tình Thương.
Tôi Phụng Sự Christ, Thánh Đoàn, Nhân Loại với Tình Thương.
Ý Chí kết hợp của Cha qua Bác Ái tất cả các Thế Gian
Và cái của tôi chỉ làm Một.
Tôi là môn đồ của Mauria


447


Qua Ý Chí xử trí và Tâm Thức Thiêng Liêng của tôi, tôi ở cùng Cha.
Tôi tạo ra cái Đẹp, cái Tốt, cái Thật.
Tôi soi sáng các Nguyên Lý Thiêng Liêng với Thông Tuệ trên Địa cầu.
Ý Chí Thiêng Liêng cảm hóa Tác Phẩm Thiêng Liêng của Cha lan rộng cái của tôi.
Tôi phụng sự Kế Hoạch Thiêng Liêng với Tình Thương.
Tôi Phụng Sự Christ, Thánh Đoàn, Nhân Loại với Tình Thương.
Ý Chí neo lại Kế Hoạch Thiêng Liêng của Cha trong Thế Gian
Và cái của tôi chỉ làm Một.
Tôi là môn đồ của Mauria


448


Qua Ý Chí tranh đấu cho sự Điều Hòa của tôi, tôi ở cùng Cha.
Tôi tạo ra cái Đẹp, cái Tốt, cái Thật.
Tôi biểu lộ các Nguyên Lý Thiêng Liêng cho sự Quân Bình trên Địa cầu.
Ý Chí Điều Hòa Vô Tận của Cha lan rộng cái của tôi.
Tôi phụng sự Kế Hoạch Thiêng Liêng với Tình Thương.
Tôi Phụng Sự Christ, Thánh Đoàn, Nhân Loại với Tình Thương.
Ý Chí tu chỉnh Mỹ Lệ Thế Gian của Cha
Và cái của tôi chỉ làm Một.
Tôi là môn đồ của Mauria


449


Qua Ý Chí tìm lại Kiến Thức Thiêng Liêng của tôi, tôi ở cùng Cha.
Tôi tạo ra cái Đẹp, cái Tốt, cái Thật.
Tôi soi sáng các Nguyên Lý Thiêng Liêng qua sự khám phá Khoa Học.
Ý Chí bày tỏ Vô Tận các Khoa Học Thiêng Liêng của Cha lan rộng cái của tôi.
Tôi phụng sự Kế Hoạch Thiêng Liêng với Tình Thương.
Tôi Phụng Sự Christ, Thánh Đoàn, Nhân Loại với Tình Thương.
Ý Chí chia sẻ Kiến Thức Khoa Học của Cha
Và cái của tôi chỉ làm Một.
Tôi là môn đồ của Mauria


450


Qua Ý Chí thần khải sự Toàn Thiện Thiêng Liêng của tôi, tôi ở cùng Cha.
Tôi tạo ra cái Đẹp, cái Tốt, cái Thật.
        Tôi bày tỏ các Nguyên Lý Thiêng Liêng trong các Ý Tưởng Thiêng Liêng mà tôi nuôi dưỡng với Đức Tin.
Ý Chí lý tưởng hóa Vô Tận của Cha lan rộng cái của tôi.
Tôi phụng sự Kế Hoạch Thiêng Liêng với Tình Thương.
Tôi Phụng Sự Christ, Thánh Đoàn, Nhân Loại với Tình Thương.
Ý Chí khẳng định sự Toàn Thiện của Cha bởi Mẫu Mực Thiêng Liêng
Và cái của tôi chỉ làm Một.
Tôi là môn đồ của Mauria


451


Qua Ý Chí kết hợp Lễ Nghi và Định Luật Huyền Không trên Địa cầu của tôi, tôi ở cùng Cha.
Tôi tạo ra cái Đẹp, cái Tốt, cái Thật.
Tôi biểu lộ các Nguyên Lý Thiêng Liêng trong cách Tổ Chức Thiêng Liêng của Thế Gian.
Ý Chí Thiêng Liêng Vô Tận của Cha lan rộng cái của tôi.
Tôi phụng sự Kế Hoạch Thiêng Liêng với Tình Thương.
Tôi Phụng Sự Christ, Thánh Đoàn, Nhân Loại với Tình Thương.
Ý Chí thiết lập các Định Luật Thiêng Liêng của Cha cho sự Hợp Nhất trên Địa cầu
Và cái của tôi chỉ làm Một.
Tôi là môn đồ của Mauria.Liên hệ  :      http://www.clefsdufutur-france.fr/

                     http://clefsdufutur-jeunesse.fr/

                     http://www.clefsdufutur.fr/

                     http://coeursunisaufuturjuste.blogspot.no

                     http://cacchiakhoachotuonglai.blogspot.com/

                     http://tuonglaidotinhthuong.blogspot.com/

                     http://tonglanhthienthan.blogspot.com/

                     http://sachcamket.blogspot.no

                     http://giaoducmoi.blogspot.no/

                     https://www.facebook.com/dinminhieu/


Những câu hỏi :   dinminhieu@gmail.comCLEFSDUFUTUR France
Pour la Victoire de la France
COL DU FEU – 210, route de Très-le-Mont – 74470 LULLIN – FRANCE
A.loi.1901 : W783002696 Siret 531 080 497 00039 APE 9499Z www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr